Skip to content

Chính sách bảo mật thông tin

DE OBELLY thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của khách hàng bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, DE OBELLY không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của DE OBELLY với khách hàng. Những thông tin DE OBELLY thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

- DE OBELLY có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.

- DE OBELLY hợp tác với các công ty khác đại diện cho DE OBELLY ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của khách hàng với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. DE OBELLY cũng có thể chia sẻ thông tin của khách hàng để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng yêu cầu hoặc khi có được sự cho phép của khách hàng

- DE OBELLY sẽ chuyển thông tin về khách hàng nếu DE OBELLY được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, DE OBELLY sẽ thông báo cho khách hàng bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của DE OBELLY trước khi thông tin về khách hàng được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

- Thời gian lưu trữ thông tin: 20 năm

- Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa văn phòng CT1, 536A Minh Khai - P.Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội

- Phương thức: Gọi điện hoặc gửi Email đến bộ phận CSKH của DE OBELLY để trực tiếp yêu cầu chỉnh sửa hoặc có những yêu cầu khác đối với dữ liệu cá nhân. SĐT: 1900599961 Email: info@de-obelly.vn

DE OBELLY cam kết phản hồi trong vòng 12 giờ làm việc đối với các yêu cầu của khách hàng

- DE OBELLY coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin Khách hàng.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật hoàn toàn, ngoại trừ trường hợp Cơ quan pháp luật yêu cầu.

- Trường hợp có xảy ra khiếu nại liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng, Qúy khách vui lòng liên hệ với DE OBELLY thông qua hotline: 1900599961 hoặc email: info@de-obelly.vn để giải quyết. Nếu hai bên vẫn chưa thống nhất được cách giải quyết, hai bên sẽ liên hệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vấn đề khiếu nại liên quan. 

- Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại: giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ người tiêu dùng. Tất cả các điều khoản, điều kiện và hợp đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo pháp luật của Việt Nam.

- DE OBELLY sẽ hợp tác và tuân thủ quy định pháp luật từ các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

- Bảng tóm tắt này được cung cấp cho khách hàng vì lợi ích của khách hàng và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.